Публічний договір

За цим Договором Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Користувач (Клієнт, Покупець), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://landof.gifts.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання сайту https://landof.gifts свідчить про прийняття Покупцем умов цього Публічного договору. Взаємодія між Продавцем і Покупцем здійснюється на підставі цього Договору, а також чинного законодавства України.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців. При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір, який регулює відносини інтернет-магазину https://landof.gifts і Користувача (Клієнта, Покупця) протягом усього періоду надання Послуг та доступу Користувача (Клієнта, Покупця) до персоналізованих сервісів Сайту, відображає взаємні права та обов'язки інтернет-магазину в особі його Власника (Продавця) та Користувача сайту (Клієнта, Покупця) в формі Публічного договору (оферти). Використання сервісів сайту, а також усі відносини між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) і інтернет-магазином, пов'язані з використанням сервісів сайту, регулюються цим Договором.

1.4. Використовуючи будь-який з сервісів сайту або скориставшись будь-якою його функціональної можливістю, Користувач (Клієнт, Покупець) підтверджує, що ознайомлений з цим Договором і всіма іншими умовами, викладеними на сторінках сайту, висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цього Договору, розуміє і приймає умови Публічного договору в повному обсязі без будь-яких винятків і застережень і зобов'язується виконувати їх в повній мірі, а також негайно припинити використання сервісів в разі незгоди з будь-яким з умов. Користувач підтверджує, що поінформований щодо поширення умов Правил на всі існуючі на даний момент сервіси сайту, а також на будь-який їхній розвиток і / або додавання нових сервісів.

1.5 Акцептом (прийняттям) умов Публічного договору вважається факт використання сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме: переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та / або технічних пристроїв, що дають можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту. Якщо Користувач (Клієнт, Покупець) з якихось причин не згоден з умовами цього Договору повністю або частково, Власник інтернет-магазину просить його покинути сайт Інтернет-магазину. Всі повідомлення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, яку направляють один одному Сторони Публічного договору, вважаються надісланими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями способом (форми зворотного зв'язку, публікації і т.д.). Кореспонденція вважається також спрямованої належним способом, якщо вона спрямована Сторонами в письмовій формі з необхідними реквізитами, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.6. Власник інтернет-магазину залишає за собою право змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Чинна редакція Публічного договору завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://landof.gifts/privacypolicy/

1.7. Весь зміст сайту інтернет-магазину "Країна подарунків" захищений авторськими правами власника інтернет-магазину та / або третіх осіб, права яких були передані власнику сайту на законних підставах в рамках реалізації інтернет-магазину. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій).

1.8. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт є обов'язковим і можливе лише після попереднього узгодження з власником інтернет-магазину.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт - повне й беззастережне прийняття Користувачем (Клієнтом, Покупцем) умов публічного договору. З моменту прийняття умов Публічного договору, Інтернет-магазин, в особі його власника, ФОП Шишкіна Василя Геннадійовича, і Користувач сайту (Клієнт, Покупець) є його Сторонами.

Блокування - дії технічного і організаційного характеру, що здійснюються уповноваженими працівниками інтернет-магазину, спрямовані на обмеження або призупинення можливості Користувача (Клієнта, Покупця) отримувати доступ до сервісів сайту як превентивних заходів проти правопорушень і порушень умов Договору з метою припинення порушень в порядку, встановленому в ньому.

Договір купівлі-продажу Товару (правочин) - правочин, що укладається за допомогою інтернет-магазину Продавцем і Покупцем, з метою зробити між ними товарно-грошовий обмін. Умови правочину встановлюються цим документом.

Замовлення - оформлений у відповідному порядку запит Покупця на придбання Товарів, обраних в інтернет-магазині, оформлений за допомогою електронної форми на сайті самим Клієнтом.

Інтернет-магазин Країна подарунків (інтернет-магазин) - сайт, через який Продавець продає товари за допомогою мережі Інтернет.

Інформація приватного характеру - персональні дані Клієнта, інформація, що дозволяє, при її використанні окремо або в комбінації з іншого доступною інформацією, ідентифікувати Клієнта.

Істотний недолік Товару - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

Клієнт - зареєстрований Користувач.

Сторона - Продавець або Покупець.

Публічний договір (Оферта) - публічна пропозиція інтернет-магазину, в особі його власника, адресована будь-якій фізичній особі, прийняти і виконувати умови цього Договору, включаючи всі додатки до нього.

Покупець - Клієнт, який уклав договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформлення Замовлення від Продавця і здійснює покупку Товару або послуги за допомогою інтернет-магазину.

Користувач (потенційний Клієнт) - фізична особа, яка внаслідок переходу за адресою сайту з використанням веб-браузера або будь-який інший програми і / або технічних пристроїв, отримало можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту і, в залежності від скоєних ним дій, може набути статусу клієнта і Покупця.

Продавець - інтернет-магазин в особі його Власника.

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину https://landof.gifts (далі - Сайт), що представляє собою комунікаційну платформу для розміщення інформації про товари і послуги, умови їх продажу і взаємодії з інтернет-магазином.

Власник інтернет-магазину - Фізична особа - підприємець Шишкін Василь Геннадійович, РНОКПП: 2981900931, зареєстрований за адресою: 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Ларіонова, д. 136, корп. В, кв. 5

Товар - об'єкт купівлі-продажу (виріб, річ, аксесуар), не вилучений з цивільного обороту і не обмежений в цивільному обороті, представлений до продажу в інтернет-магазині, за допомогою розміщення у відповідному розділі інтернет-магазину.

Ціна - встановлена ​​на сайті вартість Товару, дійсна на момент укладання угоди.

Cookies - невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому диску, що дозволяють розпізнати комп'ютер користувача (Клієнта) при повторному відвідуванні сайту.

Web beacons - також відомі як single pixel або clear gif technology, або action tags, веб-маяки - електронні зображення, що дозволяють інтернет-магазину вести підрахунок відвідувачів, які звернулися до певної сторінці; використовуються як технологія збору статистичної інформації, можуть бути використані на сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, сплатити і прийняти товар.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Взаємні права та обов'язки відображені і деталізовані в цьому Договорі. Власник інтернет-магазину рекомендує особам, які не досягли 18 років, утриматися від доступу до персоналізованих сервісів сайту. Інтернет-магазин не збирає навмисно відомостей, що надійшли від неповнолітніх осіб, включаючи персональні дані, не використовує і не орієнтує зміст сайту на неповнолітніх. Відповідальність за дії неповнолітніх осіб, включаючи придбання ними Товарів інтернет-магазину з використанням сайту, покладається на законних представників неповнолітніх осіб.

4.2. Право на користування послугами інтернет-магазину мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку і мають повну дієздатність - в тому числі право укладати договори, які мають юридичну силу, згідно з чинним законодавством України. Для підтвердження статусу Клієнта інтернет-магазину потрібно заповнити реєстраційну форму. При цьому власник інтернет-магазину залишає за собою право відхилити будь-яку заявку на покупку, здійснити блокування Користувача (Клієнта) без вказівки причин.

4.3. Користувач приймає на себе зобов'язання не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що суперечать чи порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері права інтелектуальної власності, авторських та / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту та сервісів сайту.

4.4. Жодне положення цього Договору не може тлумачитися як встановлення між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) і Інтернет-магазином агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

4.5. Користувач (Клієнт, Покупець) має право:

 • отримати доступ до використання сайту після дотримання вимог про реєстрацію;
 • користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, запропоновані на сайті;
 • ставити будь-які питання, що відносяться до послуг інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться у відповідному розділі сайту;
 • користуватися сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Договором та не заборонених законодавством України;
 • в будь-який момент вимагати від інтернет-магазину видалення і / або блокування персональних даних Клієнта на сайті інтернет-магазину на підставі відповідної вимоги, спрямованого Власнику інтернет-магазину в письмовому вигляді.

4.6. Зобов'язання Користувача при реєстрації:

4.6.1. Для придбання Товару з каталогу інтернет-магазину на сайті, а також для доступу до персоналізованих сервісів сайту, Користувач погоджується надати достовірну і повну інформацію з питань, зазначених при реєстрації, і необхідну для виконання зобов'язань з боку інтернет-магазину щодо придбаного Товару та / або доступу до персоналізованих сервісів сайту. Користувач також зобов'язується підтримувати цю інформацію в актуальному стані. У разі надання невірної інформації, або якщо у власника інтернет-магазину є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна та / або недостовірна, Власник інтернет-магазину має відмовити Користувачеві (Клієнту) у використанні сервісів сайту.

4.7. Зобов'язання Користувача при використанні сервісів Сайту:

4.7.1. Користувач (Клієнт) приймає на себе зобов'язання не використовувати сервіси сайту з метою:

 • порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
 • обмеження прав меншин;
 • видачі себе за іншу людину (реєстрації під чужим ім'ям фізичної особи) та / або представника організації або співтовариства без достатніх на те прав;
 • збору і обробки персональних даних, інформації про приватне життя будь-яких осіб;
 • порушення нормальної роботи сайту інтернет-магазину;
 • порушення законодавства України та / або міжнародних норм права.

4.8. Користувач (Клієнт) приймає на себе зобов'язання не використовувати на сервісах сайту лайливих слів, непристойних і образливих образів, порівнянь і виразів, в тому числі щодо статі, раси, національності, професії, соціальної категорії, віку, мови людини і громадянина, а також щодо організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, офіційних державних символів (прапорів, гербів, гімнів), релігійних символів, об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури).

4.9. Користувач (Клієнт) визнає і погоджується, що інтернет-магазин має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити в розміщенні і / або видалити будь-який контент, доступний через персоналізовані сервіси сайту.

4.10. Власник інтернет-магазину категорично забороняє:

 • використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту інтернет-магазину;
 • порушувати належне функціонування сайту;
 • будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту;
 • несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на сайті;
 • порушувати систему безпеки або автентифікації на сайті або в будь-якій мережі, яка належить до сайту;
 • виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача сайту;
 • використовувати сайт і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших фізичних та / або юридичних осіб.

4.11. Інформаційна підтримка Клієнта

4.11.1. Клієнт надає свою добровільну згоду на інформування його про всі дії інтернет-магазину, пов'язаних з наданням послуг, в тому числі про статус виконання Замовлення, а також про інші події будь-якого характеру, що відносяться до персоналізованих сервісів сайту. Інформування здійснюється шляхом подання відповідного повідомлення за допомогою електронної пошти та / або SMS-повідомлень на мобільний номер телефону, надані Клієнтом в момент реєстрації на сайті. Інтернет-магазин не несе ніякої відповідальності за затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будь-яких повідомлень. При цьому інтернет-магазин залишає за собою право повторного направлення будь-якого повідомлення, в разі його неотримання Клієнтом.

4.12. Обмеження відповідальності власника інтернет-магазину

4.12.1. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на сайті. Власник інтернет-магазину вживає всіх необхідних заходів і зусилль, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної на сайті інформації. Всі інформаційні матеріали надаються без будь-яких гарантій. Інформація на сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача (Клієнта) отримати оновлення інформації, що зберігається на сайті.

4.12.2. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або відгуків. Думка Власника інтернет-магазину може не збігатися з думкою і позицією авторів відгуків і коментарів. У той же час інтернет-магазин вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство України або норми моралі.

4.12.3. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача (Клієнта) щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача (Клієнта).

4.12.4. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим сайтом, його використанням або неможливістю використання, не несе відповідальності або зобов'язань за будь-яке призупинення або припинення роботи функцій і сервісів сайту в результаті власних необережних дій (бездіяльності) або дій (бездіяльності) будь-якої третьої сторони.

4.12.5. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при реєстрації Користувача.

4.12.6. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не несе ніякої відповідальності за доступність ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті інтернет-магазину, за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням Користувачем (Клієнтом) контенту цих ресурсів.

4.12.7. Інтернет-магазин, в особі його Власника, не відповідає за можливу втрату та / або псування даних, яка може статися через порушення Клієнтом положень цього Договору, а також неправильного доступу та / або використання персоналізованих сервісів сайту, не несе відповідальності за використання Клієнтом або третіми особами шкідливих програмних чи технічних засобів, які можуть вплинути на обладнання в зв'язку з використанням або завантаженням будь-яких матеріалів з сайту, а також за незаконне втручання третіх осіб в інформаційні системи.

4.12.8. Відповідальність Власника інтернет-магазину внаслідок використання веб-сайту або в зв'язку з виконанням цього Договору виключається в тій мірі, яка допустима згідно з чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину або зробивши замовлення за допомогою електронної пошти або за телефоном.

5.2. Термін обробки Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення здійснено у вихідний або святковий день, термін формування замовлення починається з першого робочого дня.

6. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці сайту Інтернет-магазину.

6.2. Вартість Замовлення складається з вартості всіх замовлених товарів, а також вартості доставки.

6.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

6.3.1. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в тому числі за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

6.3.2. післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України.

6.3.3. банківською картою на сайті, за допомогою платіжної системи.

6.4. Виключно за 100% передоплатою здійснюється формування замовлень, що включають товари, виготовлені за індивідуальним замовленням, а також замовлень з доставкою за межі України.

7. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

7.1. Доставка Товару здійснюється по всій території України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим, а також непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Також можлива міжнародна доставка по всьому світу.

7.2. Доставка поштовими та кур'єрськими службами здійснюється відповідно до правил цих компаній.

7.3. При отриманні замовлення Покупець зобов'язаний оглянути товар на предмет відсутності механічних пошкоджень. Претензії по зовнішньому вигляду, комплектації і механічним пошкодженням, крім прихованих недоліків, які немає можливості визначити при отриманні, не приймаються.

7.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару, Товар повертається на склад відвантаження. Покупець зобов'язаний оплатити витрати продавця з доставки замовлених Товарів.

7.5. У разі виявлення дефектів або недоліків товару, Покупець повинен зафіксувати за допомогою фото-відеофіксації виявлені недоліки і зв'язатися з Продавцем протягом 2 днів для оформлення повернення / обміну товару.

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін або повернення Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки. Покупець має право на повернення / обмін Товару, крім товарів не підлягають поверненню та обміну відповідно до Постанови КМУ № 172 від 19.03.1994 р.

8.2. Повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «обмін і повернення» з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра.

8.3. Повернення грошових коштів за Товар здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті.

8.4. Продавець повертає Покупцю вартість повернутого Товару, не пізніше ніж через 10 (десять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами, повернутого товару, за умови заповнення повних і коректних даних.

8.5. Витрати по кур'єрській доставці товару в разі його обміну або повернення несе Покупець.

8.6. У разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

9.2. Спори, що виникли в результаті порушення (можливого порушення) умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо в зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судовому порядку відповідно до правил підвідомчості і підсудності даної категорії спору і відповідно до чинного законодавства України

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

10.2. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

10.3. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

10.4. Незважаючи на наявність обставин непереборної сили, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень та інше).

11.2. Прийняттям умов Договору Покупець дає згоду на збір і обробку його персональних даних, необхідних для виконання Замовлення.

11.3. Отримання і збір інформації приватного характеру

11.3.1. Інформація, отримана від Користувача до моменту реєстрації, не є особистою, вхід на сайт є анонімним. Як зазначено вище, сервером інтернет-магазину збирається для статистики тільки тип браузера, комп'ютера і операційної системи, а також ip-адреса. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках даного Договору, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину і включають в себе наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
 • дату народження Користувача (за бажанням);
 • контактний телефон Користувача;
 • адреса електронної пошти (email);
 • адреса доставки товару.

11.3.2. Надання Інтернет-магазину такої інформації здійснюється Користувачем свідомо і виключно добровільно.

11.3.3. Власник сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем. Інформація приватного характеру про Користувача, надана ним при заповненні реєстраційних форм, може бути в будь-який момент змінена або видалена Користувачем (Клієнтом) в Персональному кабінеті.

11.3.4. Інтернет-магазин також може отримувати про Покупця інформацію приватного характеру від Партнерів або постачальників послуг (наприклад, про факт проведення платежу).

11.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

11.5. Cookies та Web Beacons Інтернет-магазин використовує cookies виключно в цілях отримання інформації про використання сайту. Дані в файлах cookies анонімні і не містять персональних даних. Технологія web beacons дозволяє власнику інтернет-магазину знати про те, який Користувач (Клієнт) натиснув на ключовий елемент (такий як посилання або графічне зображення) на сайті або електронною поштою інтернет-магазину. Інформація в web beacons анонімна і не містить персональних даних. Користувач може в будь-який момент за допомогою налаштувань браузера відключити cookies / web beacons.

11.6. Власник сайту зобов'язується вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Клієнта згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. Власник сайту зобов'язується здійснити блокування персональних даних, що належать певному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

11.7. Відповідно до правил зберігання та використання особистої інформації, доступ до персональних даних зареєстрованих користувачів - Покупців інтернет-магазину обмежений. Доступ до персональних даних Клієнта надається співробітникам Продавця, а також службам доставки з метою виконання задач з надання товарів і послуг, які взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та зобов'язання про нерозголошення отриманої інформації.

11.8. Інформація приватного характеру може бути надана третім особам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України та / або за згодою Клієнта. Інтернет-магазин залишає за собою право повідомляти відповідним правоохоронним або урядовим органам про будь-якої діяльності, яка, з його точки зору, є протиправною, не інформуючи про це Клієнта.

11.9. При оплаті замовлень в інтернет-магазині за допомогою платіжних карт, всі операції з ними проводяться банками в спеціальних захищених режимах. Ніяка конфіденційна інформація про банківські картки, крім повідомлення про здійснений платіж, в інтернет-магазин не передається і не може бути передана.

11.10. Для захисту конфіденційних відомостей (наприклад, номер рахунку) використовуються стандартні галузеві методи. Клієнт несе відповідальність за прийняття розумних заходів для охорони інформації приватного характеру від несанкціонованого доступу або зловживання, в тому числі, але не обмежуючись, за захист пароля та іншої інформації для доступу. Всі дії, вчинені в системі з використанням аналога власноручного підпису Клієнта, визнаються вчиненими особисто Клієнтом. Внесення змін до персональних даних може бути здійснено виключно з ініціативи та за згодою Клієнта.

11.11. Публічний договір складений двома мовами (української та російської). У разі виникнення розбіжностей у тексті Договору, пріоритет має текст складений українською мовою.